Volvo Tuve

Komplett markentreprenad vid Volvo Lastvagnars nya huvudentré.

FAKTA

BESTÄLLARE / BYGGHERRE: 

Kålltorps Bygg, Volvo Lastvagnar

TID: Jan 2019 - juli 2019

YTA: 3200 m2

PLATS: Volvo Tuvefabriken

POSTADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

BESÖKSADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE