Kyrkbytorget

Komplett markentreprenad i samband med uppförande av ny bostadsrättsfastighet.

FAKTA

BESTÄLLARE / BYGGHERRE: 

Tuve Bygg, Göteborgs Egnahemsbolag

TID: September 2015 - juli 2017

YTA: 4300 m2

PLATS: Kyrkbytorget

POSTADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

BESÖKSADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE