KVALITETSPOLICY 

Våra främsta styrkor är våra engagerade medarbetare och våra goda kundrelationer. Vi strävar efter att vara lyhörda och flexibla och vår målsättning är att alltid sätta kunden i fokus och att leverera efterfrågade tjänster och produkter i tid och med god kvalitet. 

Våra kvalitetsmål

  • Vi säkerställer att vi har tillräckligt med resurser vad gäller tid, kunskap, bemanning och maskiner för att utföra projektet enligt kundens önskemål
  • Vi ser till att ha medarbetare som är professionella, engagerade och ansvarstagande
  • Vi är lyhörda och flexibla för att uppfylla kundens behov
  • Vi verkar för en trygg och säker arbetsmiljö för att minimera och undvika risk för olyckor i arbetet

MILJÖPOLICY                                                 

Vår verksamhet påverkar miljön. Vi skall därför genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

För att skapa förtroende för vårt arbete med miljöfrågor skall vi sträva efter att ha en maskinpark som uppfyller ”Gemensamma miljökrav för entreprenader” (Trafikverket m.fl.). Vid inköp av material skall miljögranskade och registrerade (BVB, Sunda Hus m.fl.) produkter användas i möjligaste mån. 

Våra miljömål

  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum
  • Vi skall uppmuntra vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.