Örlogsvägens Förskolan 

Komplett markentreprenad i samband med uppförande av ny förskola.

FAKTA

TID: April 2015 - juni 2016

YTA: 5400 m2

PLATS: Nya Varvet

BESTÄLLARE / BYGGHERRE: 

AF Bygg, Källfelt Byggnads AB

POSTADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE

BESÖKSADRESS

Långavallsgatan 8

424 57 GUNNILSE